Productiemedewerkers in Azië
 

INZICHT IN DE KETEN

Tricorp streeft naar een volledig inzicht in de omstandigheden waaronder de kleding in de diverse productielanden wordt gefabriceerd. Dit betekent dat er zeer regelmatig contact is de productielocaties om te praten over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de werknemers. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer het salaris van de werknemers, de werktijden en de veiligheidssituatie op de productielocatie. In samenspraak met leveranciers is Tricorp bereidt kritisch te kijken naar haar inkooppraktijk.

Om een betrouwbaar inzicht te krijgen in de situatie op de productielocaties, maakt Tricorp gebruik van externe audits, die worden uitgevoerd door de Fair Wear Foundation, door BSCI of door SEDEX. Op basis van de inhoud van deze rapporten bespreekt Tricorp samen met de betreffende leverancier welke verbeteringen op de locatie kunnen worden doorgevoerd. Uitgangspunt daarbij is dat de leverancier dit niet alleen hoeft te doen, maar indien nodig ondersteuning krijgt van Tricorp.

 Tricorp Reduce, Reuse, Rewear
 Tricorp lid van de Fair Wear Foundation
 

FAIR WEAR FOUNDATION

Tricorp is sinds 2007 lid van de Fair Wear Foundation en is daarmee een van de oudste leden. De FWF is voor Tricorp van groot belang bij het invulling geven aan haar MVO-verplichtingen. Tricorp maakt nuttig gebruik van onder meer de landeninformatie van FWF, de handleidingen ten aanzien van de berekening van het leefbaar loon in de productielanden en ten aanzien van de impact van zaken als de coronapandemie op werknemers. Tricorp wordt jaarlijks beoordeeld door FWF.Button download social report

 

NEXT GENERATION AGREEMENT

Vanaf 2017 neemt Tricorp deel aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Samen met andere merken en met diverse NGO’s zet Tricorp zich in om misstanden in de textielindustrie te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. Tricorp ziet een grote meerwaarde in samenwerkingen zoals het Convenant, aangezien kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld en projecten kunnen worden geïnitieerd. Onder het Convenant is in samenwerking met CNV Internationaal en andere merken het project "Collective Bargaining Agreement" tot stand gekomen bij een gezamenlijke leverancier in Vietnam.   

Eind 2021 is het Convenant geëindigd. Inmiddels zijn de onderhandelingen gaande voor een nieuw Convenant, genaamd the Next Generation Agreement (NGA). Tricorp zet zich actief in door mee te denken over de inhoud en zal zich, wederom aansluiten bij dit multistakeholderinitiatief.

Button download plan van aanpak

 Tricorp duurzaam textiel
 Tricorp lid van Business Social Compliance Initiative

 

BSCI

Tricorp is lid van het Business Social Compliance Initiative (BSCI). Dit is een initiatief van Amfori en richt zich op de verbetering van arbeidsrechten en -omstandigheden, alsook het milieu in productieketens. Aan de hand van onder meer de externe auditrapporten van BSCI kan Tricorp beoordelen wat de stand van zaken is op de diverse productielocaties en zich gezamenlijk met de leveranciers inzetten voor verbeteringen.

Vragen? Onze IMVO Specialist Josette Hermans helpt je graag verder!

Josette IMVO Specialist

VERANTWOORD INKOPEN

Intensieve en langdurige samenwerking tussen Tricorp en haar leveranciers zorgt voor stabiele en kwalitatieve producten. Het selecteren van leveranciers doet Tricorp dan ook altijd voor de lange termijn, met een belangrijk aantal criteria: kwaliteit van de producten en levertijd, goede communicatie, respecteren van werknemersrechten, de beschikbaarheid van OEKO-TEX- en REACH-certificaten, resultaten van eerdere audits en een gezonde financiële positie.

 Beeld uit doekproductie