Positieve beoordeling Convenant

4 nov 2020

Convenant Duurzame Kleding & Textiel

 


Tricorp heeft in 2016 het Convenant Duurzame Kleding & Textiel ondertekend waarmee we de commitment zijn aangegaan onze textielketen steeds grondiger te onderzoeken. Heel belangrijk daarbij is het in kaart brengen van risico’s op het gebied van milieu impact en veilige en sociale arbeidsomstandigheden. Ook dit jaar zijn we beoordeeld en we hebben jaar 4 succesvol afgesloten! Daarmee gaan we door naar jaar 5 waarin we samen met onze leveranciers werken aan heldere afspraken en doelstellingen. Zeker in deze tijd erg belangrijk!