Deelname NEN werkgroep – Circulair Textiel

12 jun 2019

Tricorp begrijpt de noodzaak van circulariteit en neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid. Op dit moment wordt veel gesproken over circulariteit, ook in de textielsector, echter ontbreekt een gemeenschappelijke term. Dit is niet het moment om erop te wachten, maar juist het moment om er hard aan te werken.


Eind 2018 is hier tijdens de kick-off bijeenkomst ‘Circulair Textiel’ bij het NEN een start mee gemaakt. Onderstaande vragen en andere dilemma’s zijn uit de kick-off bijeenkomst naar voren gekomen en het is duidelijk dat het van groot belang is om hier afspraken over te maken. Allereerst zal dit de vorm hebben van een NTA (Nederlands Technische Afspraak), waarna het Europees zal worden geïntroduceerd om tot een Europese norm te komen. Enkele vragen die werden gesteld zijn:

  • Mag circulair textiel uit enkel gerecycled textiel bestaan of ook uit virgin textiel?
  • Hoe kan een percentage gerecycled textiel worden vastgesteld?
  • Wat bedoelen we met gerecyclede grondstof? Kan dit snij-afval, pre-consumer, pre-consumption of post-consumer zijn?
  • Moet circulair textiel zelf gemakkelijk recyclebaar zijn tot hetzelfde textiel?
  • Wanneer spreken we van downcycling of upcycling?

Werkgroep

Tricorp is een actief deelnemer van de werkgroep. Dit betekent dat het heeft geïnvesteerd om deze werkgroep te kunnen laten plaatsvinden en het zeggenschap heeft in de uitkomst. Inmiddels hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij onze IMVO verantwoordelijke Jasper van den Dungen aanwezig was en zijn de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de NTA voor circulair textiel in volle gang. Het gehele traject zal een jaar in beslag nemen. De doelstelling is dat de NTA omstreeks juni 2020 wordt geïntroduceerd. De deelnemende bedrijven gaan nu hun huiswerk doen en denken na over de basisvragen als ‘Wat is textiel?’ en ‘Wat is de definitie van circulariteit?’.

De volgende bijeenkomst staat gepland op 2 juli waarbij alle deelnemers wederom het gesprek aangaan om tot een consensus te komen.

To be continued!