Duurzaamheid bij Tricorp
 Veiligheid in werkkleding
 

VEILIGHEID BOVEN ALLES

Tricorp vindt het belangrijk dat werkkleding veilig en comfortabel is. Veiligheid begint al tijdens de productie van de kleding. Zo zorgt Tricorp ervoor dat er geen schadelijke chemicaliën worden gebruikt in de kleding. Europese wetgeving stelt ook eisen aan de chemicaliën die gebruikt mogen worden middels REACH. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van chemicaliën. Om aan deze verordening te voldoen checkt Tricorp de MRSL- en RSL-lijst met haar leveranciers. Deze lijsten worden opgesteld door de textielbrancheorganisatie Modint.

Tussen de MRSL- en de RSL-lijst zit een klein verschil, namelijk:

  • de Tricorp Restricted Substances List (RSL) is een lijst met chemicaliën en de maximale concentraties die in een eindproduct mogen voorkomen;
  • de Tricorp Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) is een vergelijkbare lijst voor het productieproces.

De Tricorp RSL en MRSL zijn opgesteld door de textielbrancheorganisatie Modint. De MRSL is gebaseerd op de ZDHC-lijst. ZDHC staat voor Zero Discharge Hazardous Chemicals en is een lijst die is opgesteld door meer dan 170 textielorganisaties wereldwijd.  

Tricorp werkt samen met de leveranciers om te zorgen dat zij en hun toeleveranciers de RSL en MRSL lijst respecteren. Zodat het textielproces en product het meest milieuvriendelijk is. Tricorp voert extra testen uit ter controle.

Bovendien controleert Tricorp of alle materialen een Ökotex 100 certificaat hebben. Dit label bevestigt dat de materialen zijn getest op schadelijke chemicaliën en stoffen die niet huid-vriendelijk zijn. Met het Ökotex 100 certificaat voldoet het product ook aan de eisen van de Europese verordening REACH.

 

Nederlandse textielafspraak

De ontwikkelingen op het gebied van circulair textiel gaan enorm snel. Om dezelfde taal te spreken wat betreft de input voor circulair textiel werkt de NEN Werkgroep Circulair Textiel aan de Nederlandse Textiel Afspraak (NTA) 8195. Tricorp is actief deelnemer van deze NEN-werkgroep. Hierin overlegt Tricorp samen met andere Nederlandse textielproducenten en deskundigen.

Tricorp is ook actief deelnemer van het Europese CEN-overleg om een norm en eisen op te stellen voor circulair textiel. Misverstanden en verschillen in het begrip van circulair textiel zullen worden weggenomen met een Europese norm.

NTA 8195 codes: als gedragen kleding of snijafval wordt gebruikt om weer garens, doek en kleding van te maken, dan heet dat een closed loop proces. De grondstoffen blijven in dezelfde keten. Het gebruik van recycled PET-flesjes om garens te maken is circulair textiel volgens het open loop proces: code D1. Hierbij haal je een grondstof uit een andere keten. Tricorp’s REWEAR & RE2050 kleding heeft code D1.

 Nederlandse textielafspraak
 Detailfoto van duurzame werkbroek
 UITGEBREIDE PRODUCENTENVERANTWOORDELIJKHEID (UPV)

Volgens het Nederlandse Beleidsprogramma Circulair Textiel moet de Nederlandse Economie in 2050 100% circulair zijn. De overheid zet dan ook wetgeving in op verbetering van het klimaat.

Er is een wetsvoorstel om in 2023 de wet Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) textiel in te laten gaan. Al in 2025 moet Tricorp als kledingproducent laten zien dat 50% (in kg) van de geproduceerde kleding weer wordt teruggenomen én wordt hergebruikt of recycled met als doel het behouden van grondstoffen. Om die doelstelling te bereiken moet in de ontwikkelingsfase vooropstaan dat de kleding na het dragen eenvoudig te hergebruiken of te recyclen is. Het kledingontwerp en het type gebruikte grondstof is van groot belang om dat te laten slagen.

Gedragen kleding moet eenvoudig uit elkaar kunnen worden gehaald en losse onderdelen moeten eenvoudig te verwijderen zijn. Recycling werkt het best als de grondstoffen gelijk zijn. Meer vervuiling betekent een langzamer en duurder recyclingproces. Doek uit één compositie, bijvoorbeeld 100% katoen, is makkelijker te recyclen dan een multivezeldoek. Grondstoffen die hernieuwbaar zijn, zijn duurzamer dan fossiele grondstoffen. Garens van hernieuwbare grondstoffen zijn garens op basis van cellulose zoals katoen, lyocel en wol. Garens van fossiele grondstoffen (olie) zijn synthetische garens zoals polyester en polyamide.

Synthetische garens hebben ook veel voordelen voor werkkleding vergeleken met garens op cellulose basis. Een uitdaging voor Tricorp als werkkledingproducent.

 

Retourlogistiek

Om de Tricorp gedragen kleding weer klaar te maken voor hergebruik of recycling werkt Tricorp samen met partners die kleding ophalen bij onze klanten, sorteren en schoonmaken. GAIA Circulair is hierin de partner van Tricorp. Dealers en eindgebruikers kunnen GAIA benaderen om de kleding op te halen. Door het inzamelen van gedragen kleding levert Tricorp met haar partners een belangrijke bijdrage aan de circulair textiel doelstelling voor 2050.

Vragen? Onze CSR-specialist helpt je graag verder!

IMVO Specialist Monique