Tricorp ISO gecertificeerd

1 jul 2020

ISO-certificering voor Kwaliteit en Milieu Management Systeem, ISO 9001 en ISO 14001.


Tricorp gaat voor kwaliteit, in alles wat we doen. We geloven in continue verbetering en werken daar iedere dag aan, want goed kan altijd beter. Tricorp is gecertificeerd voor zowel ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. ISO 9001:2015 betreft een managementsysteem voor kwaliteit, ISO 14001:2015 betreft een managementsysteem voor milieu. Het systeem achter deze ISO normen zorgt er voor dat we de kwaliteit- en milieuaspecten in onze producten en diensten kunnen waarborgen. Ons doel is om onze klanten volledig te ontzorgen en kwaliteit en milieu zijn daarbij van groot belang.

 

ISO 9001:2015

Werken volgens deze kwaliteitsnorm zorgt er voor dat Tricorp consequent kan voorzien in producten die aan de eisen van de klant voldoen en waar we tegelijkertijd de klanttevredenheid verhogen. Dat houdt in dat we heel veel verschillende zaken monitoren, want meten is weten. We moeten bijvoorbeeld continu rekening houden met de eisen die klanten stellen, met productiemogelijkheden, met transport en geldende wet- en regelgeving. Het gehele kwaliteitsmanagementsysteem past dan ook binnen de strategische richting van Tricorp.

 

ISO 14001:2015

Net als de kwaliteit in de producten en diensten die we leveren is het milieu erg van belang bij alles wat we doen. Om die reden zijn we ook continu bezig met verduurzamen van onze processen, zowel intern als extern. Hierbij kijken we naar de impact op het milieu in onze werkzaamheden op kantoor, naar werkzaamheden van onze partners, leveranciers, maar vanzelfsprekend ook van de werkkleding die we maken. Meer duurzame grondstoffen, milieuvriendelijke en efficiënte productieprocessen, geen verspilling van water en energie, retourlogistiek voor gedragen werkkleding en andere zaken. Dit zijn zaken waar we als Tricorp samen met onze partners in de keten continu aan werken.